Какъв е гаранционния срок?

 Категория

Гаранционният срок е посочен за всеки продукт. Ако не е оказан конкретен гаранционен срок, той се счита 24 (двадесет и четири) месеца от датата на поръчката.
Изключение правят консумативите и резервните части.

Recent Posts
0