Управляваща глава за омекотител (електронен, клапанен)

1,333.00лв.

Електронен вентил за управление на омекотителна система.

Описание

Описание

1″ (един цол) електронен вентил с времеви и обемен старт за регенерация,
използваем както за филтриране, така и за омекотяване. Работните параметри
са напълно програмируеми, за да се оптимизира системата от
всички гледни точки. Могат да се задават до 9 фази на регенеративен цикъл и твърдостта
може да се програмира както в ppm (частици на милион), така и в °F (френски градуси). Всички работни данни и
сервизна история се съхраняват в енергонезависима памет и могат да бъдат извикани по
всяко време за системен анализ.