Качествена вода за качествен живот

Защо „Чиста вода България“?

Силата на чистата вода е съкровище, което трябва да е достъпно за всеки. В градската джунгла, където стресът и суетата често ни затварят в капан, „Чиста вода България“ е тук, за да ни напомни за важността на природата в нашия живот.

Ние вярваме в силата на чистата вода и въздуха, които ни обгръщат. Нашата мисия е да възстановим връзката на хората с природата, като осигурим на всеки възможността за достъп до качествена вода и чист въздух, точно както ги е създала тя.

„Чиста вода България“ не само подобряваме качеството на водата и въздуха, но и създаваме по-здравословни и приятни условия за живот. Чрез нашите висококачествени филтри за вода и въздух, ние пречистваме и овлажняваме вашия дом или офис, за да създадем идеална среда за живеене.

Започнете днес и направете живота си по-добър с „Чиста вода България“. Нека се въздържаме от суетата на градския живот и да се върнем към силата и чистотата на природата, от която сме част. „Чиста вода България“, вашето жизнено пространство ще се превърне в убежище на здраве и благополучие.

Какво предлагаме?

Ние предлагаме най-новата технология за производство на чиста вода с висок добив, без всички естествени и изкуствени замърсители. 

Тази технология е базирана на принципа на обратната осмоза за почистване на водата включително и от радиоактивност.

Пречистваме от 95 до 98% от всички замърсители: Хлор (Cl), Флуор (F), нитрати (NO), сулфати (SO), остатъци от тежки метали, пестициди, перилни препарати, лекарства.

Премахваме 100% от всички патогени: бактерии, вируси и водорасли. Като краен продукт получавате: ЧИСТА, МЕКА, НЕУТРАЛНА И НИСКОМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА подходяща за ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА включително от бебета.

voda-pod-naem

Какво е обратна осмоза?

Обратната осмоза на вода е процес, при който вода се преминава през специална мембрана под високо налягане, като се отделя от примесите и замърсяванията. Тази технология се използва за пречистване на вода, като резултатът е изключително чиста и подходяща за консумация вода.

Процесът на обратна осмоза позволява на водните молекули да преминат през мембраната, докато почти всички примеси, включително соли, химикали и бактерии, се задържат и отхвърлят.

0